Nádherná klasická židovská ľudová rozprávka, v ktorej každý z dvoch bratov považuje potreby toho druhého za viac, ako svoje vlastné a rozhodne sa nezištne darovať časť svojho vlastníctva druhému bratovi. Krásny príbeh o rodine, láske a súcite k druhému človeku, o tom, že mierom a dohodou je možné vyriešiť akýkoľvek spor. 

Tento zakladajúci príbeh Jeruzalema sa dodnes rozpráva v mešitách, synagógach a kostoloch na celom svete. 

Anglickú knihu One City, Two Brothers od môjho obľúbeného vydavateľstva Barefoot Books nájdete aj na stránkach ABC books.

Príbeh začína v meste Jeruzalem sporom dvoch bratov, ktorí sa nevedia dohodnúť, kto z nich bude vlastniť pozemky ich otca. Navštívia teda múdreho kráľa Šalamúna, aby im pomohol spor rozriešiť. Kráľ si bratov vypočuje a na oplátku im rozpovie dávny príbeh o dvoch bratoch, z ktorých každý vlastní a obrába svoj kúsok pôdy. Jeden brat má veľkú rodinu, zatiaľ čo druhý žije sám. Jednu chladnú zimu sa obaja bratia rozhodnú, že práve ten druhý potrebuje viac úrody ako on sám. Každý z bratov sa pokúsi v noci tomu druhému potajomky darovať časť svojej úrody. Ráno však obaja nechápavo pozerajú na svoje zásoby, kde nič nechýba. Bratia sa pokúšajú darovať tomu druhému svoju úrodu po tri dni, kým si neuvedomia, čo sa vlastne deje. Vtedy pochopia, aká nekonečná je ich vzájomná láska. 

Šalamún sa týmto príbehom snažil naučiť dvoch súperiacich bratov, aby si jeden druhého vážili a pokúsili sa o svoje vlastníctvo podeliť. Tento múdry príbeh sa bratov veľmi dotkol a nakoniec sa dohodli, že majetok ich otca patrí obom rovnakým dielom. 

V knihe One City, Two Brothers nájdete množstvo krásnych jednoduchých ilustrácií, ktoré výborne sprevádzajú príbeh.